Học bổng Đại học Oxford, 2018

Học bổng Đại học Oxford, 2018

Giá trị học bổng: Học phí và lệ phí đại học, trợ cấp phí sinh hoạt và một vé khứ hồi mỗi năm. Thời gian học bổng kéo dài 3 hoặc 4 năm tùy thuộc vào độ dài khóa học.

Học bổng Đại học Oxford, 2018

Học bổng Đại học Oxford, 2018

Một số trường thuộc Đại học Oxford cấp Học bổng Reach Oxford (trước đây là Học bổng Oxford Student) cho sinh viên đến từ các nước đang phát triển, vì lý do chính trị / tài chính hoặc vì các cơ sở giáo dục tương đương không tồn tại nên không thể học để lấy bằng ở nước mình.

Bậc học: Đại học.

Ngành học: Tất cả các ngành, ngoại trừ Y học.

Số lương học bổng: 2-3 học bổng/năm.

Giá trị học bổng: Học phí và lệ phí đại học, trợ cấp phí sinh hoạt và một vé khứ hồi mỗi năm. Thời gian học bổng kéo dài 3 hoặc 4 năm tùy thuộc vào độ dài khóa học.

Đối tượng: Ứng viên phải là công dân của các nước nhận được viện trợ phát triển chính thức từ Ủy ban hỗ trợ phát triển (DAC) của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD). Xem trang web chính thức để có danh sách đầy đủ các quốc gia đủ điều kiện.

Yêu cầu:

Chương trình này chỉ phù hợp với những ứng viên đã nhận được đề nghị và nằm trong top sinh viên có học vấn cao nhất.
Nhu cầu tài chính và cam kết xã hội cũng là những tiêu chí chính cho việc lựa chọn ứng viên. Ứng viên nên có ý định quay trở lại đất nước thường trú sau khi học.
Những sinh viên chưa học Đại học trước đây sẽ có quyền ưu tiên được lựa chọn.
Hạn chót nộp hồ sơ:

15/10/2017 hoặc 16/02/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Để được xem xét cấp học bổng, ứng viên phải nộp đơn lên trường Đại học thông qua hệ thống UCAS trước 15/10/2017 và được chấp nhận nhập học. Sau đó ứng viên cần hoàn thành mẫu đơn xin học bổng riêng biệt. Thông tin chi tiết về cách nộp đơn cho năm 2018 sẽ được công bố trên trang web chính thức vào 1/2018.

Theo scholarshipplanet.info