Học bổng Đại học RMIT

Học bổng Đại học RMIT

Có bằng Cử nhân danh dự với yêu cầu ít nhất 4 năm học toàn thời gian trong một ngành học có liên quan. Bằng cấp nên bao gồm luận án, các dự án nghiên cứu khác hoặc các khóa học về phương pháp nghiên cứu, chiếm ít nhất 25% thời gian của năm học. Ứng viên phải đạt được ít nhất mức xuất sắc trong năm cuối.

Học bổng Đại học RMIT

Học bổng Đại học RMIT

Đại học RMIT hiện đang chấp nhận đơn xin học bổng Tiến sĩ ngành Sư phạm (School of Education). Sinh viên quốc tế đủ điều kiện để nộp đơn xin học bổng này.

RMIT là một trường đại học công nghệ toàn cầu, tập trung vào việc tạo ra các giải pháp thay đổi tương lai vì lợi ích của con người và môi trường của họ. Mục đích của học bổng nhằm giúp sinh viên nâng cao các nghiên cứu của trường đại học RMIT bằng cách mang đến những triển vọng quốc tế.

Bậc học: Tiến sĩ.

Ngành học: Sư phạm.

Giá trị học bổng: Học bổng có giá trị 30.000$ trong 3 năm (2018-2020), và ứng viên bậc Tiến sĩ sẽ làm việc với phó giáo sư Anne M Harris trong dự án Tương lai ARC của cô với tiêu đề: “Chuyển đổi Giáo dục gáng tạo thế kỷ 21 ở Australia”.

Số lượng học bổng: Chưa rõ.

Đối tượng: Sinh viên quốc tế.

Học bổng có thể được nhận tại Úc.

Yêu cầu:

Có bằng Cử nhân danh dự với yêu cầu ít nhất 4 năm học toàn thời gian trong một ngành học có liên quan. Bằng cấp nên bao gồm luận án, các dự án nghiên cứu khác hoặc các khóa học về phương pháp nghiên cứu, chiếm ít nhất 25% thời gian của năm học. Ứng viên phải đạt được ít nhất mức xuất sắc trong năm cuối.
Có bằng Thạc sĩ có hoạt động nghiên cứu chiếm ít nhất 25% thời gian của một năm học toàn thời gian (hoặc bán thời gian tương đương) với mức trung bình chung hoặc bằng Thạc sĩ mà không có hoạt động nghiên cứu ở mức ít nhất là trung bình khá.
Có bằng chứng về trình độ hoặc kinh nghiệm học tập thích hợp làm hài lòng Phó Hiệu trưởng, Người Hướng dẫn nghiên cứu và Nhà Phát triển.
Ứng viên cần thể hiện mình có kiến thức hoàn thiện về lĩnh vực nghiên cứu hoặc lĩnh vực nghiên cứu tương ứng và có tiềm năng nghiên cứu đủ để thực hiện chương trình được đề xuất .
Ứng viên phải cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh cao cấp khi nhập học RMIT từ một trong 3 lựa chọn: 1 bài kiểm tra trình độ tiếng Anh / nhà cung cấp dịch vụ tiếng Anh / văn bằng được công nhận. Các yêu cầu tối thiểu về Anh ngữ có thể khác nhau giữa các chương trình cùng cấp độ.
Hạn chót nộp hồ sơ:

31/10/2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến.
Để được đánh giá là đủ điều kiện cho các chương trình nghiên cứu của trường, ứng viên phải nộp đơn chính thức đến Trường Sư phạm RMIT (cho một vị trí trong chương trình Tiến sĩ DR209) thông qua hệ thống School of Graduate Research.
Ứng viên bậc Tiến sĩ nên đề cử Phó giáo sư Anne Harris làm Giám sát cấp cao và Giáo sư Peter Kelly làm Giám sát viên thứ hai cho dự án trên mẫu đơn.
Ứng viên cũng nên gửi một đề xuất nghiên cứu (1000-2000 từ), tóm tắt các kinh nghiệm liên quan đến nghiên cứu sáng tạo, lý thuyết hoặc thực tiễn, cũng như bất kỳ quan điểm và mạng lưới khu vực về liên châu Á và Úc (Có thể bao gồm các sản phẩm sáng tạo hoặc tác phẩm viết).
Đơn đăng kí cũng phải nêu rõ rằng đề xuất này phù hợp với Nền tảng năng lực cho phép (ECP), Thiết kế và Sáng tạo thực tiễn hoặc làm thay đổi xã hội.

Theo scholarshipplanet.info