Tag: Đại học Bournemouth

Học bổng Đại học Bournemouth, Anh, 2017

Học bổng Đại học Bournemouth, Anh, 2017

Các ứng viên nhận học bổng toàn phần phải chứng tỏ năng lực học tập nghiên cứu xuất sắc: Đứng đầu hoặc có bằng Thạc sĩ hạng ưu hoặc Điểm trung bình đứng nhất.

Học bổng Đại học Bournemouth, Anh, 2017

Học bổng Đại học Bournemouth, Anh, 2017

Đại học Bournemouth đang tìm kiếm ứng viên xuất sắc cho chương trình Học bổng toàn phần bậc Tiến sĩ dành cho sinh viên quốc tế.

Mục đích của chương trình nghiên cứu này là phát triển một ứng dụng điện thoại thông minh mới để đánh giá mức độ căng thẳng thể cấp tính và mãn tính trong cuộc sống hàng ngày. Đại học Bournemouth (BU) là một trường đại học công lập ở Bournemouth, Dorset, Anh, với khuôn viên chính nằm ở Poole.

Bậc học: Tiến sĩ.

Ngành học: Nghiên cứu lĩnh vực Phát triển ứng dụng điện thoại thông minh để theo dõi hành vi ăn uống và mức độ căng thẳng trong cuộc sống.

Đối tượng: Tất cả sinh viên quốc tế đủ điều kiện.

Giá trị học bổng: Học bổng toàn phần và chi phí hỗ trợ lên đến £14,000.

Số lượng học bổng: Chưa rõ.

Học bổng có thể được nhận tại Anh.

Yêu cầu:

Ứng viên phải có năng lực xuất sắc và có động lực để hoàn thành chương trình tiến sĩ trong 3 năm.
Các ứng viên nhận học bổng toàn phần phải chứng tỏ năng lực học tập nghiên cứu xuất sắc: Đứng đầu hoặc có bằng Thạc sĩ hạng ưu hoặc Điểm trung bình đứng nhất.
Ứng viên không đến từ một nước bản ngữ nói tiếng Anh phải có điểm IELTS (Academic) tối thiểu 6,5 (không có kĩ năng nào dưới 5.5).
Ngoài việc đáp ứng các tiêu chí nhập học cơ bản, BU sẽ xem xét kỹ lưỡng năng lực, kỹ năng và nguồn gốc của từng ứng viên và những gì họ có thể mang đến cho dự án nghiên cứu đã chọn để đảm bảo hoàn thành thành công.
Bằng Thạc Sĩ và / hoặc bằng Thạc Sĩ ngành phù hợp: Psychology, Nutrition, Public Health, Cognitive Science, Human Computer Interaction hoặc Computing. Ứng viên không bắt buộc phải có kiến thức nền tảng về phát triển ứng dụng điện thoại thông minh, nhưng nếu có kinh nghiệm về khoa học máy tính ững viên sẽ được ưu tiên.
Hạn chót nộp hồ sơ:

18/10/2017

Phương thức nộp hồ sơ:

Đơn xin học bổng sẽ được nộp trực tuyến. Ứng viên tải đơn đăng kí tại Đây.

Theo scholarshipplanet.info