Tag: đại học Công nghệ Sydney

Thông tin học bổng ĐH Công nghệ Sydney (UTS), Úc, 2018

Thông tin học bổng ĐH Công nghệ Sydney (UTS), Úc, 2018

Yêu cầu về Anh ngữ: Yêu cầu về trình độ tiếng Anh là: Academic IELTS: 6.5 với điểm viết là 6.0; hoặc TOEFL: paper based: 550-583 overall với TWE 4,5, Internet based: 79-93 overall với điểm viết là 21; hoặc AE5: pass; hoặc PTE: 58-64; hoặc CAE: 176-184.

Thông tin học bổng ĐH Công nghệ Sydney (UTS), Úc, 2018

Thông tin học bổng ĐH Công nghệ Sydney (UTS), Úc, 2018

Đại học Công nghệ Sydney là một trường đại học công lập ở Sydney, Úc, được thành lập năm 1988, mặc dù nguồn gốc của nó bắt nguồn từ những năm 1870. Đây là một phần của hệ thống các trường ĐH Công nghệ của Úc.

Bậc học: Thạc sỹ.

Ngành học: Animation and Visualisation.

Giá trị học bổng: Chi trả học phí khóa học năm 2018.

Số lượng học bổng: Không rõ

Quốc tịch: Mọi quốc tịch.

Học bổng có thể áp dụng tại Úc

Yêu cầu:

Ứng viên cần chứng minh trình độ hoặc kinh nghiệm làm việc trước trong lĩnh vực tạo ảnh số / đồ họa máy tính hoặc viết mã code thiết kế, animation và/hoặc visualization. Ví dụ bao gồm animation, visual FX, coding, game design/development, tool building (software development, engineering), asset creation (modelling, rigging, surfacing), story, concept art, production design, cinematography, editing, motion graphics hoặc lĩnh vực tương tự.

Điều kiện nhập học:

Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải có bằng cấp trước đó.
Yêu cầu về Anh ngữ: Yêu cầu về trình độ tiếng Anh là: Academic IELTS: 6.5 với điểm viết là 6.0; hoặc TOEFL: paper based: 550-583 overall với TWE 4,5, Internet based: 79-93 overall với điểm viết là 21; hoặc AE5: pass; hoặc PTE: 58-64; hoặc CAE: 176-184.
Hạn chót nộp hồ sơ:

Dự kiến đến ngày 11 tháng 11 năm 2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên sẽ phải nộp bằng cấp thể hiện trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, CV, một bản giới thiệu bản thân, và một digital portfolio hoặc văn bản thể hiện kinh nghiệm trong lập trình cho sản xuất kỹ thuật số. Ứng viên đáp ứng được yêu cầu học thuật và các yêu cầu khác có thể được mời phỏng vấn trong quá trình tuyển chọn.

Theo scholarshipplanet.info