Tag: Đại học Edith Cowan

Thông tin học bổng Đại học Edith Cowan, Úc, 2018

Thông tin học bổng Đại học Edith Cowan, Úc, 2018

Ứng viên phải nộp đơn qua một trong các đại lý ủy quyền (U’s Authorized Education Agents) của trường. Ứng viên cũng có thể nộp đơn online qua hệ thống ECU Online Application Portal. Các ứng viên đạt chuẩn sẽ được tự động đưa vào quá trình xét học bổng.

Thông tin học bổng Đại học Edith Cowan, Úc, 2018

Thông tin học bổng Đại học Edith Cowan, Úc, 2018

Trường Đại học Edith Cowan mở đơn học bổng cho bậc cử nhân dành cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc. Trường Đại học Edith Cowan là một trường đại học công lập Úc, tọa lạc tại Perth, Tây Úc. Trường được đặt theo tên của người phụ nữ đầu tiên được bầu vào quốc hội Úc, Edith Cowan.

Bậc học: Cử nhân

Ngành học: Các ngành đào tạo tại trường

Đối tượng: Sinh viên quốc tế

Giá trị học bổng: Học bổng có giá trị lên đến 20% học phí cho thời gian học một chương trình bậc Cử nhân tại ECU

Học bổng có thể được nhận tại Úc

Yêu cầu:

Ứng viên phải có thành tích học tập xuất sắc ở bậc phổ thông (được xác định bởi ECU)
Bắt đầu chương trình học vào học kì 1 hoặc học kì 2 năm 2018
Đáp ứng tiêu chí đầu vào của trường
Không phải là ứng viên nhận học bổng của chính phủ Úc hoặc các tổ chức công nghiệp
Là sinh viên quốc tế chuẩn bị theo học chương trình cử nhân
Theo học tại các cơ sở học tập: ECU Joondalup, ECU Mount Lawley, ECU South West
Điều kiện nhập học tại trường:

Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải có thành tích học tập xuất sắc ở bậc phổ thông (được xác định bởi ECU)
Yêu cầu trình độ tiếng Anh: Các ứng viên không sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ nhất được yêu cầu phải có bằng cấp chứng minh có trình độ ti61ng Anh cao hơn ức độ được quy định tại trường
Hạn chót nộp hồ sơ:

30/7/2018

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên phải nộp đơn qua một trong các đại lý ủy quyền (U’s Authorized Education Agents) của trường. Ứng viên cũng có thể nộp đơn online qua hệ thống ECU Online Application Portal. Các ứng viên đạt chuẩn sẽ được tự động đưa vào quá trình xét học bổng.

Để nhận học bổng, ứng viên phải:

Đáp ứng đủ điều kiện trong thư nhập học của trường
Đáp ứng đủ tiêu chí đầu vào của ngành học
Đồng ý với thư nhập học của trường
Trả phí đặt cọc đúng hạn
Hoàn thành mọi việc trước hạn chót

Theo scholarshipplanet.info