Tag: Đại học Lakehead

Học bổng Đại học Lakehead, Canada

Học bổng Đại học Lakehead, Canada

Ứng viên không phải là công dân Canada, hiện đăng ký nhập học vào trường Đại học Lakehead sau khi tốt nghiệp THPT hoặc thuộc diện sinh viên chuyển tiếp từ một trường Đại học quốc tế khác

Học bổng Đại học Lakehead, Canada

Học bổng Đại học Lakehead, Canada

Đại học Lakehead, Canada chào đón sinh viên quốc tế đăng ký chương trình học bổng tuyển sinh đầu vào của trường. Học bổng này sẽ dành cho các sinh viên ưu tú nhất đăng ký tham gia vào chương trình Cử nhân khai giảng năm học 2018-2019.

Đại học Lakehead là một trường Đại học nghiên cứu công lập có 2 khuôn viên tại hạt Thunder Bay và Orillia, thuộc bang Ontario, Canada. Thường được gọi với cái tên là Lakehead-U hoặc LU, trường không phân biệt sinh viên đến từ bất cứ giáo phái Cơ đốc giáo nào và được chính quyền địa phương hết sức hỗ trợ tạo điều kiện.

Bậc học: Cử nhân

Ngành học: Tất cả các ngành học được đào tại tại trường

Đối tượng: Sinh viên quốc tế

Giá trị học bổng: Học bổng sẽ có giá trị tương ứng với điểm trung bình chung tích lũy trong quá trình học tập của ứng viên, cụ thể như sau:

Đối với mức điểm trên 90%: Học bổng có trị giá $30,000 (tương ứng 4 năm học, mỗi năm $7,500)
Đối với mức điểm từ 80.0% – 89.9%: Học bổng có trị giá $20,000 (tương ứng 4 năm học, mỗi năm $5,000)
Đối với mức điểm từ 75.0% – 79.9%: Học bổng có trị giá $4,000 (tương ứng 1 năm học đầu tiên)
Số lượng: 4 suất

Học bổng có thể được nhận tại Canada

Yêu cầu:

Ứng viên không phải là công dân Canada, hiện đăng ký nhập học vào trường Đại học Lakehead sau khi tốt nghiệp THPT hoặc thuộc diện sinh viên chuyển tiếp từ một trường Đại học quốc tế khác

Điều kiện nhập học:

Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải có bằng tốt nghiệp THPT
Yêu cầu trình độ tiếng Anh: Ứng viên không sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính cần phải chứng minh khả năng sử dụng tiếng Anh của mình.
Hạn chót nộp hồ sơ:

Chương trình học bổng dành cho năm học 2018-2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Hồ sơ của ứng viên sẽ được tự động xét duyệt cho học bổng vì vậy ứng viên không cần phải nộp bất kỳ đơn đăng ký nào khác.

Theo scholarshipplanet.info