Tag: Đại học Lillebaelt

Học bổng Đại học Lillebaelt, Đan Mạch, 2017

Học bổng Đại học Lillebaelt, Đan Mạch, 2017

Bất kỳ tài liệu nào khác về khả năng tiếng Anh của ứng viên như các khóa học, thời gian lưu trú ở các nước nói tiếng Anh….

Học bổng Đại học Lillebaelt, Đan Mạch, 2017

Học bổng Đại học Lillebaelt, Đan Mạch, 2017

Đại học Lillebaelt hiện đang có Chương trình Học bổng Điều dưỡng. Học bổng dành cho sinh viên có trình độ cao từ các nước ngoài EU / EAA và Thụy Sỹ. Mục đích của học bổng nhằm khuyến khích nghiên cứu về ngành điều dưỡng.

Đại học Lillebaelt là một trong tám tổ chức mới của các điểm nghiên tại Đan Mạch, cung cấp các khóa học bậc Đại học thuộc tất cả các ngành ở phía Tây Nam Đan Mạch.

Bậc học: Đại học.

Ngành học: Điều dưỡng.

Giá trị học bổng: Học bổng tài trợ học phí một học kỳ (4 tháng) của chương trình Điều dưỡng, và thêm vào đó, ứng viên sẽ nhận được khoảng 6000 DKK mỗi tháng để đóng góp vào chi phí sinh hoạt.

Số lượng học bổng: Chưa rõ.

Đối tượng: Ứng viên thuộc mọi quốc tịch, ngoại trừ các nước EU / EEA của Thụy Sĩ.

Học bổng có thể được nhận ở Đan Mạch.

Yêu cầu:

Ứng viên phải đăng kí tham gia một trong những chương trình học được liệt kê bên trên
Công dân của một nước ngoài EU, Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) hoặc Thụy Sĩ.
Đã theo học một chương trình giáo dục bậc cao toàn thời gian tại quốc gia quê nhà liên quan đến điều dưỡng.
Yêu cầu tiếng Anh: Ứng viên phải nộp:

Bảng điểm trung học ghi lại trình độ tiếng Anh, số điểm đạt được, và nếu có thể có thêm số giờ học.
Tài liệu về bất kỳ bài kiểm tra trình độ tiếng Anh nào ứng viên có thể thực hiện (TOEFL, IELTS, CAE,…)
Bất kỳ tài liệu nào khác về khả năng tiếng Anh của ứng viên như các khóa học, thời gian lưu trú ở các nước nói tiếng Anh….
Hạn chót nộp hồ sơ:

01/11/2017

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên có thể nộp đơn trực tuyến. Hồ sơ bao gồm:

Đơn đăng kí.
CV.
Thư bày tỏ nguyện vọng ( tối đa 1 trang).
Bảng điểm chính thức (Có giải thích rõ về thang điểm).
Tài liệu về trình độ tiếng Anh (Xem chi tiết bên trên).
Tải đơn đăng kí tại đây.

Theo scholarshipplanet.info