Tag: học bổng Đại học Hanshin

Học bổng Đại học Hanshin, Hàn Quốc, 2018

Học bổng Đại học Hanshin, Hàn Quốc, 2018

Người có quốc tịch nước ngoài hoặc nhập tịch vì kết hôn đã hoàn thành chương trình tiểu học, trung học, đại học tại Hàn Quốc.

Học bổng Đại học Hanshin, Hàn Quốc, 2018

Học bổng Đại học Hanshin, Hàn Quốc, 2018

Đại học Hanshin cung cấp các suất học bổng GPA bậc Đại học và Sau đại học cho sinh viên quốc tế. Đại học Hanshin là trường Đại học tư nhân ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Khuôn viên trường nằm tại thành phố Osan, tỉnh Gyeonggi. Hiệu trưởng hiện tại là Eung Jen Yoon.

Bậc học: Đại học và Sau Đại học.

Ngành học: Tất cả các ngành được đào tạo tại trường.

Đối tượng: Sinh viên nước ngoài.

Giá trị học bổng: GPA học kì gần nhất:

4.5: 100% học phí
> 4.0: 2.5 triệu won học phí
> 3.5: 1.8 triệu won học phí
> 3.0: 1.0 triệu won học phí
Học bổng có thể được nhận tại Hàn Quốc.

Yêu cầu:

Yêu cầu chung: Ứng viên phải đáp ứng một trong 2 điều kiện sau:

Sinh viên sinh ngoài lãnh thổ Hàn Quốc, có bố và mẹ đều là người nước ngoài, tốt nghiệp trung học tại Hàn Quốc hoặc nước khác.
Người có quốc tịch nước ngoài hoặc nhập tịch vì kết hôn đã hoàn thành chương trình tiểu học, trung học, đại học tại Hàn Quốc.
Yêu cầu khác: Đối với sinh viên ngoại quốc muốn bắt đầu học chuyển tiếp tại Hàn Quốc:

Tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp chương trình 4 năm Đại học.
Sinh viên đã hoàn thành 2 năm trong chương trình 4 năm (third-year transfer qualification).
Sinh viên đã hoàn thành 1 năm trong chương trình 4 năm (second-year transfer qualification).
Sinh viên đã tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp chương trình Cao đẳng 2 năm.
Ngoại ngữ:

TOPIK 3 hoặc cao hơn
Hoàn thành chương trình giáo dục ngôn ngữ Hàn Quốc Level 3 hoặc cao hơn tại một trường Đại học.
Hạn chót nộp hồ sơ:

Tháng 12 hằng năm.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên cần nộp một trong những tài liệu học thuật chính thức sau:

Bằng cấp học thuật với chứng nhận Apostille.
Bản sao bằng cấp được công chứng bởi Đại sứ quán Hàn Quốc hoặc bởi Lãnh sự quán.
Bằng cấp được công nhận bởi China Academic Degree & Graduate Education Development Centre đối với các cá nhân hoặc tại Trung Quốc hoặc bằng cấp Trung Quốc.

Theo scholarshipplanet.info