Tag: học bổng Đại học Havard

Học bổng Đại học Havard, Mỹ, 2018-2019

Học bổng Đại học Havard, Mỹ, 2018-2019

Sinh viên Harvard năm học thứ 3 với thành tích học tập xuất sắc có thể đăng kí để đạt được bằng SM hoặc AM trong năm cuối chương trình Đại học. Sinh viên liên hệ với Phòng Đào tạo Đại học để biết thêm chi tiết.

Học bổng Đại học Havard, Mỹ, 2018-2019

Học bổng Đại học Havard, Mỹ, 2018-2019

Trung tâm nghiên cứu Max Planck – Harvard về Khảo cổ học vùng Địa Trung Hải thời kì cổ đại (MHAAM) cung cấp các suất học bổng Tiến sĩ toàn phần 5 năm để học và nghiên cứu về lịch sử nhân loại. Ứng viên quốc tế có thể đăng kí học bổng này. Mục tiêu của học bổng là cung cấp sự hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế học tại Mỹ.

Trung tâm nghiên cứu Max Planck – Harvard về Khảo cổ học vùng Địa Trung Hải thời kì cổ đại được thành lập vào tháng 2 năm 2017 tại Đại học Harvard. Trung tâm này là sự kết hợp giữa Học viện Max Plank về Lịch sử nhân loại (MPISHH) và Trung tâm nghiên cứu về Lịch sử nhân loại Harvard (SoHP). Điều hành trung tâm gồm Michael McCormick (Khoa Lịch sử, Đại học Harvard, chủ tịch SoHP), David Reich (Khoa di truyền, Đại học Harvard), Johannes Krause (MPISHH) và Philipp Stockhammer (MPISHH và LMU Munich).

Bậc học: Tiến sĩ.

Ngành học: Lịch sử nhân loại. Bằng Tiến sĩ sẽ được trao bởi một trong các khoa sau tại Đại học Harvard:

Chương trình Khảo cổ học của Khoa Nhân loại học.
Lịch sử.
Sinh lý tiến hoá loài người.
Sinh vật và tiến hoá.
Và các khoa sắp mở thêm.
Đối tượng: Sinh viên quốc tế.

Giá trị học bổng: Học bổng toàn phần.

Số lượng học bổng: 03

Học bổng có thể được nhận tại Mỹ.

Yêu cầu:

Ứng viên học bổng cần đăng kí vào một trong các chương trình Tiến sĩ của Đại học Harvard để được cân nhắc cơ hội nhận được học bổng hợp tác Max Planck – Harvard.
GSAS cho phép các học viên Tiến sĩ kết hợp việc học của họ để đạt được bằng cấp cao hơn. Các cá nhân dự định làm việc về nghiên cứu y sinh và y khoa, và đồng thời muốn có bằng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ cần phải tham khảo chương trình Harvard- MIT MD/PhD. Chương trình cho phép sinh viên học Luật (JD) tại Trường luật Havard (Harvard Law School) và Tiến sĩ kinh tế, chính phủ, lịch sử, chính sách y tế của Khoa Nghệ thuật và Khoa học.
Ứng viên đã có bằng Tiến sĩ hoặc tương đương hoặc là ứng viên Tiến sĩ Cấp cao tại một học viện khác có thể đăng kí vào chương trình PhD tại một ngành khác, tuy nhiên, trường sẽ ưu tiên chấp nhận cũng như hỗ trợ học phí cho cá ứng viên chưa có cơ hội học Tiến sĩ tại Harvard hay bất cứ trường nào khác. Ứng viên cũng có thể đăng kí vào các chương trình không cấp bằng như Special Student hoặc Visiting Fellow.
Sinh viên Harvard năm học thứ 3 với thành tích học tập xuất sắc có thể đăng kí để đạt được bằng SM hoặc AM trong năm cuối chương trình Đại học. Sinh viên liên hệ với Phòng Đào tạo Đại học để biết thêm chi tiết.
Yêu cầu ngoại ngữ: Ứng viên phải nghe và viết tiếng Anh tốt. Ứng viên từ nước không nói tiếng Anh và nhận bằng đại học từ một trường mà tiếng Anh không phải ngôn ngữ chính cần có bằng TOEFL iBT tối thiểu 80 điểm (một số chương trình đòi hỏi điểm cao hơn) trong vòng 2 năm kể từ ngày thi. Không có bằng cấp anh văn nào khác được chấp nhận ngoại trừ TOEFL iBT.
Hạn chót nộp hồ sơ:

Hạn chót nộp hồ sơ tuỳ theo chương trình:

Chương trình Khảo cổ học của Khoa Nhân loại học: 15/12/2017
Lịch sử: 15/12/2017
Sinh lý tiến hoá loài người: 01/12/2017
Sinh vật và tiến hoá: 02/12/2017
Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên gửi bản sao hồ sơ đăng kí qua email sohpchair-at-fas.harvard.edu hoặc qua đường bưu điện. Hồ sơ đăng kí hoàn chỉnh bao gồm:

Đơn đăng kí online và lệ phí ($105).
Bằng cấp.
Thư đề nghị.
Bài luận cá nhân (Statement of Purpose).
GRE (không yêu cầu với ứng viên Khoa Thiên văn học).
Bằng cấp anh ngữ.
Bài luận mẫu.
GSAS có thể yêu cầu các tài liệu học thuật khác nếu cần.

Theo scholarshipplanet.info