Tag: học bổng Đại học Saskatchewan

Học bổng Đại học Saskatchewan, Canada, 2018

Học bổng Đại học Saskatchewan, Canada, 2018

Lần đầu đăng ký nhập học vào chương trình đào tạo Cao học có yêu cầu tốt nghiệp qua luận án và khóa luận tại Đại học Saskatchewan.

Học bổng Đại học Saskatchewan, Canada, 2018

Học bổng Đại học Saskatchewan, Canada, 2018

Đại học Saskatchewan, Canada chào đón hồ sơ đăng ký học bổng quốc tế của Chủ nhiệm khoa đến từ các ứng viên trên khắp thế giới trong năm 2018. Học bổng dành cho bậc học Thạc sĩ và Tiến sĩ.

Đại học Saskatchewan là một trường Đại học nghiên cứu công lập của Canada, được thành lập vào năm 1907 và tọa lạc tại phía đông con sông Nam Saskatchewan, chảy qua địa phận hạt Saskatoon, bang Saskatchewan, Canada.

Bậc học: Thạc sĩ và Tiến sĩ

Ngành học: Học bổng được dành cho tất cả các ngành học tại Đại học Saskatchewan

Đối tượng: Sinh viên quốc tế

Giá trị học bổng: Học bổng sẽ có giá trị từ $18,000 cho 2 năm học Thạc sĩ và $22,000 cho 3 năm học Tiến sĩ

Số lượng: Không rõ

Học bổng có thể được nhận tại Canada

Yêu cầu:

Lần đầu đăng ký nhập học vào chương trình đào tạo Cao học có yêu cầu tốt nghiệp qua luận án và khóa luận tại Đại học Saskatchewan.
Điểm trung bình chung tích lũy đầu vào (GPA) tối thiểu đạt 85%
Chứng minh được trình độ nghiên cứu trước đây thể hiện qua số lượng các ấn phẩm nghiên cứu được xuất bản mà ứng viên làm tác giả, hoặc số lượng các bài báo cáo, thuyết trình thực hiện tại các hội nghị.
Điều kiện nhập học tại trường:

Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải có bằng tốt nghiệp Cử nhân
Yêu cầu trình độ tiếng Anh: Ứng viên không sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính cần phải chứng minh khả năng sử dụng tiếng Anh của mình.
Hạn chót nộp hồ sơ:

Hạn chót nộp hồ sơ:

Vòng 1 là ngày 01/12/2017
Vòng 2 là ngày 02/02/2018
Phương thức nộp hồ sơ:

Danh sách ứng viên được xét duyệt học bổng quốc tế của Chủ nhiệm khoa sẽ được đề cử bởi các nhóm và tổ đào tạo sau khi ứng viên đã nhập học thành công.

Theo scholarshipplanet.info