Tag: Học viện Nghiên cứu Hàn Quốc

Thông tin học bổng Học viện Nghiên cứu Hàn Quốc, 2018

Thông tin học bổng Học viện Nghiên cứu Hàn Quốc, 2018

Tất cả các đơn và các tài liệu cần thiết phải được chuẩn bị bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn. Nếu không, phải kèm theo tài liệu dịch có công chứng (tiếng Anh hoặc tiếng Hàn).

Thông tin học bổng Học viện Nghiên cứu Hàn Quốc, 2018

Thông tin học bổng Học viện Nghiên cứu Hàn Quốc, 2018

Học viện Nghiên cứu Hàn Quốc (AKS) hiện cung cấp Chương trình Học bổng AKS ngành Hàn Quốc học tại Hàn Quốc cho sinh viên quốc tế đủ điều kiện.

Học viện Nghiên cứu Hàn Quốc thực hiện “Chương trình Học bổng AKS ngành Hàn Quốc học” nhằm cung cấp cho các học giả và nghiên cứu sinh quốc tế cơ hội thực hiện nghiên cứu (nghiên cứu luận văn).

Học viện Nghiên cứu Hàn Quốc được thành lập để khôi phục lĩnh vực nghiên cứu Hàn Quốc bằng cách tiến hành nghiên cứu chuyên sâu và đào tạo về các chuyên ngành liên quan.

Bậc học: Nghiên cứu.

Ngành học: Hàn Quốc học.

Giá trị Học bổng:

Tiền vé máy bay: Vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông (chỉ dành cho sinh viên nước ngoài).
Giá vé máy bay sẽ được hoàn trả dựa trên giá vé thực tế nhưng số tiền hoàn trả không được vượt quá chi phí di chuyển công vụ chính phủ (GTR) theo Hướng dẫn Ngân sách năm 2018 đối với vé máy bay quốc tế.

Lương hàng tháng: (1) Học bổng nghiên cứu cao cấp: 2,500,000 won
(2) Học bổng nghiên cứu trung cấp: 2,000,000 won

(3) Học bổng trước tiến sĩ: 1,500,000 won

Xin lưu ý rằng trường không cung cấp tiền lương hàng tháng cho thời gian nghiên cứu ít hơn 15 ngày và tiền lương hàng tháng đầy đủ cho thời gian nghiên cứu phải từ 15 ngày trở lên.

Giảm đến 50% khi sử dụng các tiện ích tại các cơ sở thuộc hệ thống AKS bao gồm thư viện.
Giảm đến 50% chi phí ở tại nhà khách AKS.
Số học bổng: Chưa rõ.

Học bổng có thể được nhận tại Hàn Quốc.

Yêu cầu:

Ứng viên phải đủ các điều kiện nhận học bổng sau:

Ứng viên phải là các học giả nước ngoài (bao gồm cả những người có quốc tịch Hàn Quốc có tư cách lưu trú lâu dài ở nước ngoài) thuộc các ngành Nhân văn và Khoa học Xã hội hiện đang tham gia các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu liên quan đến Hàn Quốc.
Học bổng Nghiên cứu sinh Cao cấp: Ứng viên phải là Phó Giáo sư / Tiến sĩ với ít nhất 7 năm kinh nghiệm nghiên cứu.
Học bổng Nghiên cứu sinh Trung cấp: Ứng viên phải là Trợ giảng cấp dưới hoặc Tiến sĩ Khoa học với kinh nghiệm nghiên cứu dưới 7 năm
Học bổng Trước Tiến sĩ: Các ứng viên Tiến sĩ đã hoàn thành tất cả các học phần nhưng chưa hoàn thành luận án (tức là ABD) từ các tổ chức bên ngoài Hàn Quốc. (Những người đã hoàn thành các khóa học tiến sĩ tại các trường học hoặc các cơ sở của Hàn Quốc thì không đủ điều kiện để tham gia chương trình Nghiên cứu sinh Trước tiến sĩ)
Những người đã nhận được học bổng AKS trong vòng 3 năm qua (dựa trên ngày nộp đơn) không đủ điều kiện nộp đơn cho chương trình này.
Hạn chót nộp hồ sơ:

15/10/2017

Phương thức nộp hồ sơ:

Các ứng viên nên nộp các tài liệu cần thiết (file scan) qua e-mail. Các hồ sơ nhận được sau thời hạn sẽ không được xem xét. Người nộp đơn có quốc tịch Hàn Quốc phải nộp giấy tờ thường trú.
Tất cả các đơn và các tài liệu cần thiết phải được chuẩn bị bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn. Nếu không, phải kèm theo tài liệu dịch có công chứng (tiếng Anh hoặc tiếng Hàn).
Những ứng viên có khả năng giảng dạy bằng tiếng Nhật, xin vui lòng ghi rõ trong mẫu đơn.
Ứng viên nộp Học bổng Nghiên cứu Cao cấp và Trung cấp cần đính kèm:

1 Mẫu đơn đăng ký.
1 Sơ yếu lý lịch (CV).
Giấy chứng nhận.
Ứng viên nộp Học bổng Tiến sĩ cần đính kèm:

1 Mẫu đơn đăng ký.
Bảng điểm chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ.
1 giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo Tiến sĩ (Tài liệu chứng minh tình trạng ABD).
1 Sơ yếu lý lịch (CV).
2 Tài liệu tham khảo (1 của Giám đốc Tiến sĩ).

Theo scholarshipplanet.info