Tag: thông tin học bổng Đại học Oxford

Thông tin học bổng Clarendon bậc Thạc sĩ/Tiến sĩ, Đại học Oxford, Anh, 2017

Thông tin học bổng Clarendon bậc Thạc sĩ/Tiến sĩ, Đại học Oxford, Anh, 2017

Các suất học bổng thường được cấp trong toàn bộ thời gian mà ứng viên phải trả học phí cho trường, thường tương đương với thời gian của khóa học.

Thông tin học bổng Clarendon bậc Thạc sĩ/Tiến sĩ, Đại học Oxford, Anh, 2017

Thông tin học bổng Clarendon bậc Thạc sĩ/Tiến sĩ, Đại học Oxford, Anh, 2017

Clarendon Fund là chương trình học bổng Sau đại học chính quy tại Đại học Oxford, mỗi năm cung cấp khoảng 140 suất học bổng mới. Học bổng Clarendon được trao dựa trên cơ sở thành tích học tập xuất sắc và tiềm năng học tập của sinh viên muốn theo học tất cả các ngành học bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Đại học Oxford.

Bậc học: Thạc sĩ (toàn/bán thời gian) và Tiến sĩ.

Ngành học: Tất cả các ngành học được đào tạo tại trường.

Số lượng học bổng: 140 suất học bổng mỗi năm.

Đối tượng: Tất cả cá sinh viên, bao gồm cả sinh viên quốc tế.

Giá trị học bổng:

Tất cả Học bổng Clarendon sẽ tài trợ học phí và lệ phí đại học đầy đủ.
Các sinh viên trong khóa học toàn thời sẽ nhận được khoản trợ cấp hàng năm cho chi phí sinh hoạt, ít nhất là 14.553£ cho năm 2017-18. Các sinh viên trong khóa học bán thời gian nhận được khoản hỗ trợ nghiên cứu để trang trải các chi phí không phải trả phí.
Các suất học bổng thường được cấp trong toàn bộ thời gian mà ứng viên phải trả học phí cho trường, thường tương đương với thời gian của khóa học.
Yêu cầu:

Học bổng Clarendon được trao dựa trên cơ sở thành tích học tập xuất sắc và tiềm năng học tập cho sinh viên tốt nghiệp từ khắp nơi trên thế giới. Học bổng có giá trị trong tất cả các lĩnh vực học và mở cho các ứng viên nộp đơn xin học bổng Thạc sĩ hoặc Tiến vào cuối tháng 1.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ là từ 8 – 19/01/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Sinh viên nộp đơn xin học bổng vào thời hạn tháng 01, sẽ được tự động xem xét học bổng Clarendon. Sinh viên không cần phải nộp bất kỳ tài liệu bổ sung cụ thể nào cho Học bổng Clarendon – không có mẫu đơn xin học bổng riêng biệt. Tuy nhiên, ứng viên cần phải nộp đơn trước thời hạn tháng 01 (8/1 hoặc 19/1/2018) nếu muốn được xem xét học bổng.

Theo scholarshipplanet.info