Tag: thông tin học bổng nghiên cứu Yamagiwa-Yoshida Memorial

Thông tin học bổng nghiên cứu Yamagiwa-Yoshida Memorial (YY), UICC, 2018

Thông tin học bổng nghiên cứu Yamagiwa-Yoshida Memorial (YY), UICC, 2018

Đơn đã hoàn tất cùng với tất cả các tài liệu phải được nộp online, bằng tiếng Anh và sẽ được chấp nhận bất cứ lúc nào. Chữ ký điện tử được chấp nhận.

Thông tin học bổng nghiên cứu Yamagiwa-Yoshida Memorial (YY), UICC, 2018

Thông tin học bổng nghiên cứu Yamagiwa-Yoshida Memorial (YY), UICC, 2018

Các ứng viện đang có mục tiêu hợp tác nghiên cưu quốc tế hiện có thể đăng kí ứng tuyển Học bổng Nghiên cứu Quốc tế Yamagiwa-Yoshida Memorial (YY). Ứng viên bất kì quốc tịch nào và đang cư trú tại bất kì quốc gia nào đều có thể làm đơn ứng tuyển.

Nhiệm vụ của UICC là đoàn kết cộng đồng ung thư để giảm gánh nặng bệnh ung thư trên toàn cầu, thúc đẩy sự công bằng và lồng ghép việc kiểm soát ung thư vào chương trình nghị sự về y tế và phát triển thế giới. Được thành lập vào năm 1933, UICC đã tài trợ cho hơn 6.000 chuyên gia về ung thư và các tổ chức để hỗ trợ phòng chống ung thư, phòng ngừa và phát hiện sớm, nghiên cứu, giáo dục, vận động chính sách và tiếp cận cộng đồng.

Bậc học: Tài trợ dành cho ứng viên làm nghiên cứu.

Ngành học: YY mang đến cơ hội quan trọng để thúc đẩy nghiên cứu ung thư thông qua hợp tác quốc tế. Mục đích của học bổng nhằm giúp các nhà điều tra ung thư đến từ bất kỳ quốc gia nào thực hiện các dự án nghiên cứu song phương ở nước ngoài nhằm khai thác các tài liệu hoặc bổ sung kĩ năng, trong đó bao gồm cả đào tạo nâng cao các phương pháp thực nghiệm hoặc kĩ thuật đặc biệt.

Các lính vực liên quan đến nghiên cứu ung thư:

Sinh học (Biology).
Khoa Nguyên nhân bệnh ( Etiology).
Phòng ngừa(Prevention).
Phát hiện sớm (Early Detection).
Chẩn đoán và tiên lượng (Diagnosis, and Prognosis).
Điều trị (Treatment).
Kiểm soát ung thư (Cancer Control).
Phục hồi (Survivorship).
Hệ quả nghiên cứu (Outcomes Research).
Giá trị học bổng: 10,000$.

Đối tượng: Ứng viên có quốc tịch bất kì và cư trú tại bất kì quốc gia nào.

Số lượng học bổng: 14-16 học bổng/năm.

Học bổng có thể được nhận tại nước ngoài.

Yêu cầu:

Có bằng tiến sĩ (hoặc bằng cấp tương đương *) ít nhất 2 năm trước ngày công bố kết quả tuyển chọn YY.
Chủ động tham gia vào nghiên cứu ung thư.
Có các ấn phẩm gần đây trong tài liệu quốc tế được đánh giá công tâm.
Ứng viên không sử dụng tiếng Anh như tiếng mẹ để phải có trình độ tiếng Anh cao hơn yêu cầu ở Đại học.
Hạn chót nộp hồ sơ:

15/10/2017

Phương thức nộp hồ sơ:

Đơn đã hoàn tất cùng với tất cả các tài liệu phải được nộp online, bằng tiếng Anh và sẽ được chấp nhận bất cứ lúc nào. Chữ ký điện tử được chấp nhận.
Đối với các văn bản tóm tắt và ấn phẩm tái bản, phải cung cấp báo cáo cụ thể về PubMed url hoặc bản thảo dưới dạng điện tử.
Đơn ứng tuyển sẽ được công nhận nhanh chóng và các ứng viên sẽ được thông báo bằng email nếu thiếu mục nào đó.
Theo yêu cầu, đơn đăng ký cho đợt tuyển tiếp theo sẽ được xem xét nếu đơn được nhận sau hạn nộp hoặc đã được kiểm tra thấy có thiếu sót. Tuy nhiên, ứng viên cần đính kèm các ấn phẩm mới (hoặc tái bản) và thư ứng tuyển cho dự án mới.
Tuy nhiên, những ứng viên đã trải qua một quá trình lựa chọn và không được phê duyệt để tài trợ không được ứng tuyển lại. Các ứng viên được khuyến khích nộp đơn cho các dự án làm việc mới.
Quá trình đăng ký chỉ được tiến hành trực tuyến. Ngoài ra, một số tài liệu sẽ được tải lên dưới dạng phụ lục cho đơn đăng kí:

Phác họa sinh học (Biosketch) của người nộp đơn (mẫu trực tuyến).
Giấy xác nhận từ người đứng đầu Cơ quan quan giám sát (mẫu trực tuyến).
Xác nhận chữ kí viết tay (mẫu được cung cấp trực tuyến).
Thư lời mời có chữ ký tay Giám sát viên.
Một trang tóm tắt các hoạt động trong các dự án liên quan của ứng viên.
Các ấn phẩm về các dự án liên quan.
Các ấn phẩm về các dự án liên quan của ứng viên.

Theo scholarshipplanet.info