Tag: thông tin học bổng Transform Together

Thông tin học bổng Transform Together, Đại học Sheffield Hallam, Anh

Thông tin học bổng Transform Together, Đại học Sheffield Hallam, Anh

Bậc Sau đại học: Ứng viên đã đạt được tối thiểu 2.1 hoặc tương đương bằng danh dự ở Anh và phải đáp ứng các yêu cầu về nhập học cũng như yêu cầu tiếng Anh của khóa học.

Thông tin học bổng Transform Together, Đại học Sheffield Hallam, Anh

Thông tin học bổng Transform Together, Đại học Sheffield Hallam, Anh

Học bổng Transform Together được lập ra dành cho sinh viên quốc tế và sinh viên các nước thuộc Liên minh Châu Âu (không thuộc Vương quốc Anh) có nguyện vọng đăng ký chương trình Đại học toàn thời gian hoặc Sau đại học tại Đại học Sheffield Hallam trong năm học 2017/18.

Bậc học: Đại học, Sau đại học

Ngành học: Các ngành học toàn thời gian đào tạo tại trường.

Số lượng học bổng: Chưa rõ.

Đối tượng: Sinh viên quốc tế và sinh viên các nước thuộc Liên minh Châu Âu (trừ Anh).

Giá trị học bổng: Học bổng (50%) học phí dành cho các khóa học Sau đại học và Đại học theo từng năm.

Học bổng có thể được nhận tại Anh.

Yêu cầu:

Là sinh viên quốc tế theo học một trường Đại học hoặc Cao đẳng của Liên minh Châu Âu (ngoài Vương quốc Anh).
Bậc Sau đại học: Ứng viên đã đạt được tối thiểu 2.1 hoặc tương đương bằng danh dự ở Anh và phải đáp ứng các yêu cầu về nhập học cũng như yêu cầu tiếng Anh của khóa học.
Bậc Đại học: Ứng viên đã đạt được hoặc vượt các yêu cầu về nhập học và tiếng Anh của khóa học.
Nhận được thư mời nhập học một chương trình học Đại học toàn thời gian hoặc Sau đại học tại Đại học Sheffield Hallam.
Có khả năng tự tài trợ chi phí học tập còn lại.
Có khả năng trả bất kỳ khoản phí bổ sung nào mà khóa học có thể yêu cầu, ví dụ chi phí cho các chuyến đi thực địa.
Hạn chót nộp hồ sơ:

Khi đã nhận được xác nhận cho khóa học, ứng viên phải hoàn thành và gửi mẫu đơn xin học bổng cùng bảng điểm trước ngày 31/5/2017 cho học kì bắt đầu vào tháng 9 năm 2017 và trước ngày 01/11/2017 cho học kì bắt đầu vào tháng 1 năm 2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Để đăng ký Học bổng Transfer Together, ứng viên phải nhận được thư mời nhập học khóa học toàn thời gian tại Đại học Sheffield Hallam cho năm tương ứng. Nếu ứng viên chưa đăng ký tham gia khóa học, vui lòng truy cập vào đây để tìm khoá học và đăng kí.

Theo scholarshipplanet.info