Thông tin học bổng Đại học Tokyo, Nhật, 2018

Thông tin học bổng Đại học Tokyo, Nhật, 2018

Những người nộp đơn cho Tổ chức Hỗ trợ Sinh viên Quốc tế Đại học Tokyo (University of Tokyo Foundation for Supporting International Students ) sẽ không bị loại trừ. Tuy nhiên, nếu được chấp nhận cho học bổng này, hy vọng rằng học bổng của Quỹ Đại học Tokyo sẽ bị từ chối.

Thông tin học bổng Đại học Tokyo, Nhật, 2018

Thông tin học bổng Đại học Tokyo, Nhật, 2018

Trường Đại học Tokyo mở đơn học bổng dành cho các ứng viên theo học chương trình Thạc sĩ các ngành Khoa học.

Học bổng nhằm 2 mục đích: hỗ trợ tài chính cho những ứng viên có thành tích học tập xuất sắc và làm gia tăng số lượng sinh viên quốc tế.

Đại học Tokyo, hay còn gọi là Todai hoặc UTokyo, là một trường đại học nghiên cứu công lập ở Bunkyo, Tokyo, được xem là trường đại học danh giá nhất Nhật Bản. Trường đứng thứ nhất ở châu Á và thứ 20 trên thế giới vào năm 2012.

Bậc học: Thạc sĩ

Ngành học: Khoa học

Giá trị học bổng: 150.000 yên/tháng

Số lượng: Một vài suất (Dành cho đợt đăng ký tháng 04 hoặc tháng 09)

Đối tượng: Sinh viên quốc tế

Học bổng có thể được nhận tại Nhật.

Yêu cầu:

Tất cả sinh viên quốc tế theo học dạng tự túc – những người có thành tích nổi trội sau khi đã vượt qua kì kiểm tra đầu vào để theo học tại trường vào tháng 4 hoặc tháng 9 năm 2018.
Các ứng viên tham gia UTRIP (Chương trình thực tập nghiên cứu của trường Đại học Tokyo) sẽ được ưu tiên.
Các ứng viên đã sống ở Nhật Bản rồi sẽ không được nộp đơn.
Ứng viên nào đã được nhận học bổng sẽ không được nhận các học bổng khác, bao gồm
Theo nguyên tắc, những người xin học bổng từ các quỹ tư nhân sẽ không đủ điều kiện
Các ứng viên cho học bổng Danh dự của JASSO (JASSO’s Honors Scholarship) dành cho các sinh viên tự túc sẽ không bị loại trừ. Tuy nhiên, nếu được chấp nhận cho học bổng, hy vọng ứng viên sẽ từ chối học bổng JASSO
Những người nộp đơn cho Tổ chức Hỗ trợ Sinh viên Quốc tế Đại học Tokyo (University of Tokyo Foundation for Supporting International Students ) sẽ không bị loại trừ. Tuy nhiên, nếu được chấp nhận cho học bổng này, hy vọng rằng học bổng của Quỹ Đại học Tokyo sẽ bị từ chối.
Điều kiện nhập học tại trường:

Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải có bằng cấp trước đó
Yêu cầu trình độ tiếng Anh: Các ứng viên không phải là sinh viên nước sở tại phải đáp ứng yêu cầu về trình độ tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác để đủ điều kiện học tập tại trường
Hạn chót nộp hồ sơ:

Từ 01/10/2017 đến 31/10/2017 cho kì nhập học tháng 4/2018
Từ 01/04/2018 đến 01/05/2018 cho kì nhập học tháng 9/2018
Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp các tài liệu ứng tuyển (Mục 8) đến văn phòng International Liaison Office tại Graduate School of Science theo đường bưu điện cùng lúc khi nộp đơn đăng ký chương trình học Thạc sĩ. Hồ sơ bao gồm:

Đơn xin học bổng năm 2018 dành cho sinh viên quốc tế
Một thư giới thiệu để nhận học bổng từ một thành viên của trường đại học/cao đẳng mà ứng viên đã theo học.

Theo scholarshipplanet.info